easy site builder

WHAT OUR FANTASTIC RECIPIENTS SAY

Well its good to be here,we got fun,entertainment no thando... so rise up to kwa Mpilonhle!!! 

Hlengiwe Cele

Good organization, which is helping people to learn how to lead healthy and happy lives. Many young people wouldn't have computer skills and knowledge of modern technology without the resources which are provided.

Aaron H. Bennish

True anthropology lives here! I'm humbled by human kindness and how togetherness is the cornerstone of @Mpilonhle 

Dimakatso Khalo

Syabonga to uMpilonhle u guys just did a great an a gud job ukuth nisqoqe nisenza abantu i can asure u ukuth sizosebenza ngojuzikhandla to make the programme ibe impumelelo syanithanda kakhulu

Smangele Zeeh Ngwenya

Thank you mpilonhle we learnt a lot we had a great experience.

Ayanda Refiloe

IZINGANE ZETHU NGYABONGA MPILONHLE AVE NGIJABULILE UNKULUNKULU ABE NANI

Ntombifuthi Futhi

Thanks to mpilonhle we learnt alots of things hope our lives wont be the same since izinto esizfundile zigxile kakhulu ezimpilweni zethu sith nje RISE

Sifisokuhle Shembe

I've learnt a lot kwampilonhle,akeningtshele nenza ngani kuty sizbone sesineksasa ekbeni sesalahla amathemba...ayi guyz ngiyanvuma GOD BLESS U

Nothando

We got an good help in our schools with Mpilonhle, salute

Noluthando

I would like to thank uMpilonhle for ukusphatha kahle nd sifunde okuningi mayelana nezimpilo zethu nendlel okmele siphathe ngayo singamantombazane thank u guyz we lv u

Nonku Khumalo

Resource Centre

SUBSCRIBE

Get updates and free resources.